Referenser

Referenser

Bygglovshandlingar

Fackmannamässiga handlingar till nybyggnad, tillbyggnad, marklov och Attefalls åtgärder. Vi utför och söker även tillstånd för uteserveringar på offentliga platser.

Bygglovshandlingar oavsett tillhandahållet underlag

Vi utför Bygglovshandlingar oavsett tillhandahållet underlag, allt från dwg-filer, handritade ritningar, ej skalenliga eller till och med utan något underlag alls!

Layoutarbeten

Vi arbetar efter kundens direktiv.


Gott öga för optimering av flöden och utrymmen allt från butiker, fastigheter och stora industrier. 

Tyvärr är de största projekten sekretessmärkta och kan därmed inte visa de referensprojekten.

Bilderna nedan visar tre olika projekt.

- Ett bageri som gjordes om till restaurang.

- Restaurang som investerade i nytt kök. Köksuppställning och underlag som samordnar entreprenörer.

- Utformning av HVB hem.

Visualisering

Visualisera dina idéer eller låt oss ge dig förslag.

Allt från nybyggnation till renoveringsprojekt.


Info om referensprojektet

Projektet nedan finner ni en lägenhet som hade stora renoveringsbehov. Kunden investerade i en 5 rok som gjordes om till en lyxig 3 rok.

Arbetet vi utförde

Projektet startades med uppmätningshandling av planritning för att ge bra underlag och goda förutsättningar till projektet.

 

Med nära dialog med kunden togs förslagsritningar fram som passade deras önskemål. 3D-visualisering förenklade valet och gav trygghet att renovering skulle bli en lyckad investering.

Uppmätningshandlingar

Precision, noggrannhet och fokus på detaljer ger uppmätningshandlingarna ett perfekt resultat.


Handlingarna kan även skickas ut i DWG-format och ger därmed det perfekta underlaget för planering av ändringar på fastigheten.

Arbetet vi utförde

Denna fastighet hade inga uppdaterade ritningar på byggnaden. Byggherren beställde i samband med bygglovshandlingar och bygglovsansökan även uppmätningshandlingar. Helt från scratch ritades dessa ritningar.

Areamätning

Få din bostad eller verksamhet uppmätt och få planritning på köpet!